Yahoo! Install Manager 2007.11.28.1

Yahoo! Install Manager 2007.11.28.1

Yahoo! Inc. – Freeware –
ra khỏi 17 phiếu
Yahoo! cài đặt quản lý là một thành phần của Yahoo! Messenger.

Tổng quan

Yahoo! Install Manager là một Freeware phần mềm trong danh mục Khai triển được phát triển bởi Yahoo! Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.194 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Yahoo! Install Manager là 2007.11.28.1, phát hành vào ngày 09/12/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 2006.4.14.2, được sử dụng bởi 50 % trong tất cả các cài đặt.

Yahoo! Install Manager đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Yahoo! Install Manager đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Yahoo! Install Manager!

Cài đặt

người sử dụng 1.194 UpdateStar có Yahoo! Install Manager cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản